Sunday, October 28, 2012

Эрх чөлөөний философи

Энэ видиог бараг 4 жил ярьсны эцэсд Даашка гэдэг залуугын туслалцаатай хийж дуусгалаа. 


Хүн бүрийг мэдээлэлжүүлж, боловсролтой болго, тэд л эрх чөлөөг хадгалж хамгаалах хамгийн 
найдвартай тулгуур болно. - Thomas Jefferson

No comments:

Post a Comment