Tuesday, June 3, 2014

Эрх чөлөөний философи нэвтрүүлэг

Чөлөөт нийгэмд амьдарч буй Та бид Эрх чөлөөний талаар зөв ойлголтгүйгээс өөрсдийн үнэт зүйлсийг бусдад алдаж, өөрийн мэдэлгүй боолчлолд өртчихсөн байдаг. Тиймээс бидний зайлшгүй ойлгож, мэдэж байх ёстой эрх чөлөөний талаарх ойлголтыг цэгцтэй бас сонирхолтойгоор өгүүлэх гэж оролдлоо хүлээн авна уу? 


Ардчилал гэж юу вэ?

Та бид Ардчиллын талаар хамгийн их сонсдог хирнээ төдийлөн зөв ойлголтгүй байх нь бий.
Тиймээс АРДЧИЛЛЫН талаарх ойлголтыг цэгцтэй тайлбарлах гэж оролдов.